Hledání v databázi receptů

Pravidla soutěže Zlatá vařečka


Soutěžní stránka | Ceny v soutěži Zlatá vařečka

Pravidla soutěže zlatá vařečka platná od 1.2.2012

Soutěže Zlatá vařečka se může účastnit kterýkoliv registrovaný uživatel webu recepty-na-dobroty.cz s výjimkou administrátorů.

Přepočty stavu získaných bodů: Počty získaných bodů a celkové pořadí se přepočítává jednou za půl hodiny, vždy ve 20. a 50. minutě. V případě získání stejného počtu bodů více soutěžícími, je pořadí těchto soutěžících určeno časem vložení posledního receptu.

Jak lze získat body?
Body jsou přidělovány podle aktivit každého uživatele na webu a to následujícím způsobem:
- 25 bodů za každý nově vložený recept, který nebude do konce daného měsíce administrátory zamítnut,
- 25 bodů za vložení 1.* fotografie k receptu, u kterého dosud fotografie chybí, za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 3 body za vložení 2.-5.* fotografie k receptu, za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 1 bod za vložení 6* a každé další fotografie k receptu za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 3 body za každý nový příspěvek ve fóru, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 2 body za vložení komentáře k receptu nebo článku, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 1 bod za každou celou hodinu strávenou online na recepty-na-dobroty.cz, přičemž čas ze započítá pouze v případě, že mezi jednotlivými kliknutími na stránkách neuběhlo více než deset minut a je vypočten jako rozdíl aktuálního času a času předchozího kliknutí.
*Pořadí vložených fotografií se řídí časem vložení fotografie k receptu

Případné ceny a odměny pro vítěze budou zaslány poštou na adresu na území České republiky. V případě, že vítěz nesdělí adresu pro zaslání ceny do jednoho měsíce od data ukončení soutěže, ztrácí nárok na získání ceny. Na cenu rovněž nemají nárok uživatelé, kterým byla udělena 2. a další výstraha za nevhodné chování na webu, případně kterým byl z důvodu nevhodného chování zablokován přístup na web.

Za nevhodné chování je považováno zejména:
- vkládání receptů zkopírovaných z jiných webů,
- vkládání fotografií stažených z jiných webů,
- urážlivé chování vůči ostatním návštěvníkům webu.
Posouzení případného prohřešku a jeho závažnosti je plně v kompetenci administrátorů.

Zamítnutí receptu je plně v kompetenci administrátora a proti zamítnutí receptu není opravný prostředek. Důvodem k zamítnutí receptu může být zejména (výčet nevylučuje i jiný důvod):
- porušení autorských práv třetích osob,
- nesmyslný postup přípravy nebo použité ingredience,
- gramatické a závažné stylistické chyby v receptu.


Pravidla soutěže zlatá vařečka platná od 1.1.2012

Soutěže Zlatá vařečka se může účastnit kterýkoliv registrovaný uživatel webu recepty-na-dobroty.cz s výjimkou administrátorů.

Přepočty stavu získaných bodů: Počty získaných bodů a celkové pořadí se přepočítává jednou za půl hodiny, vždy ve 20. a 50. minutě. V případě získání stejného počtu bodů více soutěžícími, je pořadí těchto soutěžících určeno časem vložení posledního receptu.

Jak lze získat body?
Body jsou přidělovány podle aktivit každého uživatele na webu a to následujícím způsobem:
- 10 bodů za každý nově vložený recept, který nebude do konce daného měsíce administrátory zamítnut,
- 25 bodů za vložení 1.* fotografie k receptu, u kterého dosud fotografie chybí, za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 5 bodů za vložení 2.-5.* fotografie k receptu, za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 1 bod za vložení 6* a každé další fotografie k receptu za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 3 body za každý nový příspěvek ve fóru, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 2 body za vložení komentáře k receptu nebo článku, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 1 bod za každou celou hodinu strávenou online na recepty-na-dobroty.cz, přičemž čas ze započítá pouze v případě, že mezi jednotlivými kliknutími na stránkách neuběhlo více než deset minut a je vypočten jako rozdíl aktuálního času a času předchozího kliknutí.
*Pořadí vložených fotografií se řídí časem vložení fotografie k receptu

Případné ceny a odměny pro vítěze budou zaslány poštou na adresu na území České republiky. V případě, že vítěz nesdělí adresu pro zaslání ceny do jednoho měsíce od data ukončení soutěže, ztrácí nárok na získání ceny. Na cenu rovněž nemají nárok uživatelé, kterým byla udělena 2. a další výstraha za nevhodné chování na webu, případně kterým byl z důvodu nevhodného chování zablokován přístup na web.

Za nevhodné chování je považováno zejména:
- vkládání receptů zkopírovaných z jiných webů,
- vkládání fotografií stažených z jiných webů,
- urážlivé chování vůči ostatním návštěvníkům webu.
Posouzení případného prohřešku a jeho závažnosti je plně v kompetenci administrátorů.

Zamítnutí receptu je plně v kompetenci administrátora a proti zamítnutí receptu není opravný prostředek. Důvodem k zamítnutí receptu může být zejména (výčet nevylučuje i jiný důvod):
- porušení autorských práv třetích osob,
- nesmyslný postup přípravy nebo použité ingredience,
- gramatické a závažné stylistické chyby v receptu.


Pravidla soutěže zlatá vařečka platná od 1.12.2011

Soutěže Zlatá vařečka se může účastnit kterýkoliv registrovaný uživatel webu recepty-na-dobroty.cz s výjimkou hlavního administrátora webu. Po dobu trvání soutěže je ostatním administrátorům odebráno právo schvalovat a zamítat nové recepty a fotografie, čímž je vyloučena možnost ovlivnění výsledků ze strany soutěžícího administrátora.

Přepočty stavu získaných bodů: Počty získaných bodů a celkové pořadí se přepočítává jednou za půl hodiny, vždy ve 20. a 50. minutě. V případě získání stejného počtu bodů více soutěžícími, je pořadí těchto soutěžících určeno časem vložení posledního receptu.

Jak lze získat body?
Body jsou přidělovány podle aktivit každého uživatele na webu a to následujícím způsobem:
- 25 bodů za každý nově vložený recept, který nebude do konce daného měsíce administrátory zamítnut,
- 10 bodů za vložení fotografie k receptu za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 3 body za každý nový příspěvek ve fóru, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 2 body za vložení komentáře k receptu nebo článku, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 1 bod za každou celou hodinu strávenou online na recepty-na-dobroty.cz, přičemž čas ze započítá pouze v případě, že mezi jednotlivými kliknutími na stránkách neuběhlo více než deset minut a je vypočten jako rozdíl aktuálního času a času předchozího kliknutí.

Případné ceny a odměny pro vítěze budou zaslány poštou na adresu na území České republiky. V případě, že vítěz nesdělí adresu pro zaslání ceny do jednoho měsíce od data ukončení soutěže, ztrácí nárok na získání ceny. Na cenu rovněž nemají nárok uživatelé, kterým byla udělena výstraha za nevhodné chování na webu, případně kterým byl z důvodu nevhodného chování zablokován přístup na web.
Za nevhodné chování je považováno zejména:
- vkládání receptů zkopírovaných z jiných webů,
- vkládání fotografií stažených z jiných webů,
- urážlivé chování vůči ostatním návštěvníkům webu.
Posouzení případného prohřešku je plně v kompetenci hlavního administrátora webu: Martin


Pravidla soutěže zlatá vařečka platná do 30.11.2011

Soutěže Zlatá vařečka se může účastnit kterýkoliv registrovaný uživatel webu recepty-na-dobroty.cz. Přepočty: Počty získaných bodů a celkové pořadí se přepočítává jednou za půl hodiny, vždy v 15. a 45. minutě. V případě získání stejného počtu bodů více soutěžícími, je pořadí těchto soutěžících určeno časem vložení posledního receptu.

Jak lze získat body?
Body jsou přidělovány podle aktivit každého uživatele na webu a to následujícím způsobem:
- 300 bodů za nový článek schválený administrátorem webu,
- 50 bodů za článek aktualizovaný v daném měsíci, pokud je článek schválen administrátorem webu,
- 25 bodů za každý nově vložený recept, který nebude do konce daného měsíce administrátory zamítnut,
- 10 bodů za vložení fotografie k receptu za předpokladu, že fotografie nebude do konce měsíce administrátory vymazána,
- 1 bod za každý nový příspěvek ve fóru, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 1 bod za vložení komentáře k receptu nebo článku, za předpokladu, že záznam nebude do konce měsíce vymazán,
- 1 bod za vložení nebo aktualizaci hodnocení,
- 1 bod za každou celou hodinu strávenou online na recepty-na-dobroty.cz, přičemž čas ze započítá pouze v případě, že mezi jednotlivými kliknutími na stránkách neuběhlo více než deset minut a je vypočten jako rozdíl aktuálního času a času předchozího kliknutí.

Množství započítáváných aktivit může být kdykoliv rozšířeno a výjimečně může být upraveno i bodové ohodnocení jednotlivých aktivit, ale to opravdu výjimečně ;-)

Případné ceny a odměny pro vítěze budou zaslány poštou na adresu na území České republiky. V případě, že vítěz nesdělí adresu pro zaslání ceny do jednoho měsíce, ztrácí nárok na získání ceny. Na cenu rovněž nemají nárok uživatelé, kterým byla udělena výstraha za nevhodné chování na webu, případně kterým byl zablokován přístup na web.